4 AĞUSTOS 2017 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                             T.C.

                             ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                     B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi

 

 

                                   04 AĞUSTOS 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1- Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 6307 ada 6-7-8 parsellerde Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 167 sayılı kararıyla kesinleşen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

2- Yaz sezonundan dolayı İlçe halkımızın konakladığı, tatil beldesi olan Karataş ilçesinde konser etkinliği düzenlenmesi.

 

 

 

                                                                                                        Soner ÇETİN
                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

03.08.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI