Bilgi Edinme Başvurusu Formu - Gerçek Kişiler

Başvuru sahibinin adı ve soyadı:  
Oturma yeri veya iş adresi:
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için
doldurulması zorunludur.)  
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
Elektronik posta adresi:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için
doldurulması zorunludur.)  
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya
belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
İstenen bilgi veya belgeler:
ÇUKUROVA BELEDİYESİ