03 ŞUBAT 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                              

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                

03 ŞUBAT 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                               OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1- Mülkiyeti belediyemize ait olan, Adana İli, Çukurova İlçesi, Salbaş Mahallesi 712 parsel nolu 7.000,00m² yüzölçümlü gayrimenkulün tamamının Maliye Hazinesi                  (Milli Eğitim Müdürlüğü) adına bedelsiz olarak devredilmesi.

 

 

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

02.02.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

Meclis Gündemi
6 EKİM 2017 MECLİS GÜNDEMİ  (6.10.2017)
5 EKİM 2017 MECLİS GÜNDEMİ  (5.10.2017)
04 EKİM 2017 MECLİS GÜNDEMİ  (4.10.2017)
03 EKİM 2017 MECLİS GÜNDEMİ  (3.10.2017)
02 EKİM 2017 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ  (29.9.2017)
08 EYLÜL 2017 MECLİS GÜNDEMİ  (8.9.2017)
11 EYLÜL 2017 MECLİS GÜNDEMİ  (8.9.2017)
07 EYLÜL 2017 MECLİS GÜNDEMİ  (7.9.2017)
06 EYLÜL 2017 MECLİS GÜNDEMİ  (6.9.2017)
5 EYLÜL 2017 SALI MECLİS GÜNDEMİ  (24.8.2017)

 

ÇUKUROVA BELEDİYESİ