Bilgi Edinme Başvurusu Formu - Tüzel Kişiler

Tüzel kişinin unvanı:  
Tüzel kişinin adresi:
Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için
doldurulması zorunludur.)  
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
Yetkili kişinin elektronik posta adresi:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için
doldurulması zorunludur.)  
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler
aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
İstenen bilgi veya belgeler:
ÇUKUROVA BELEDİYESİ