• a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.
  • b) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak.
  • c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
  • d) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.
  • e) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.
  • f) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.
  • g) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.
  • h) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuvar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
  • i) Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak.
  • j) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak.
  • k) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak.